Spletna stran kot časopis

Mnoga podjetja želijo s strankami vzpostaviti veliko bolj pristen in direkten kontakt, in sicer jih želijo sproti obveščati o vseh pomembnih vidikih njihovega poslovanja, o novostih, ki jih imajo, vzpostaviti želijo tudi direkten kontakt med zaposlenimi in strankami, ipd. V ta namen tudi pogosto zastavijo svoje spletne strani tako, da so le-te bolj podobne spletnim časopisom, kot pa klasičnim predstavitvenim spletnim stranem, ki so pretežno značilna za podjetja.

Tak pristop ni slab, saj resnično omogoča veliko “pasovno širino” pretoka informacij, kjer se lahko potencialne stranke in drugi zainteresirani resnično potopijo v mnoge vsebine. S tem pa podjetje doseže, da se ta potencialna stranka na njihovih spletnih straneh zadržuje dalj časa in tako nezavedno postaja bolj in bolj naklonjena temu ponudniku. Če pri njem še izve kakšno stvar, ki jo dodatno zanima, je tako večja verjetnost, da bo kontaktirala nato tega ponudnika z vdodatnimi vprašanji.

izdelava spletnih straniSkriva pa taka zasnova spletne strani eno nevarnost – in sicer tako koncipirana stran po drugi strani težko preživi manjko vsebin. Takšna stran torej zahteva, da jo neprenehoma polnimo z novimi vsebinami, sicer hitro izpade zastarela in neaktualna. Tako je zelo pomembno, da se podjetja, ki si želijo zastaviti spletno stran na ta način, odločijo, kako bodo na daljši rok vzdrževala dotok novih in novih informacij, novic, videov, slik in drugih vsebin, s katerimi bodo aktualizirala svoje strani.

Tako lahko rečemo, da so takšne strani časovno dokaj potratne in dosežejo svoj namen predvsem, če imajo veliko bralcev oz. obiskovalcev, ki jih spremljajo in berejo na dnevni ali tedenski osnovi.

Paziti je potrebno tudi, da stran tako ne postane neka splošna novičarska stran brez točno določenega cilja – pridobitve novih strank. Ni namreč preveč koristno za podjetje, da na to stran prihajajo mnogi bralci, med katerimi pa je malo kupcev. Zato je potrebno vzporedno izvajati stalno trženje točno določenemu segmentu bralcev, ter jih znova in znova involvirati s podjetjem.