Toplotne črpalke

Strokovnjaki se trudijo razvijati različne tehnologije, ki bi čim bolj zmanjšali uporabo fosilnih goriv. Medijsko so najbolj odmevni projekti razvoja avtomobila s pogonom na elektriko, vodik in druga alternativna goriva, kljub temu, da tehnologija še ni tržno zanimiva.

toplotna črpalka

Tudi pri sistemih ogrevanja se tehnologi poskušajo oddaljiti od klasičnih virov, kot je kurilno olje, zato so vedno bolj razširjene peči na razna obnovljiva goriva, kot so lesni briketi. Obstaja pa tudi zelo učinkovito ogrevanje s pomočjo električne energije, ki načeloma ni najcenejši vir energije, njena čistost pa je odvisna predvsem od načina proizvodnje. Tako elektrika iz premoga kar močno onesnažuje okolje, elektrika iz vetrne elektrarne pa skoraj nič.

A toplotne črpalke so skoraj v vseh primerih bolj čiste kot katerikoli drug način ogrevanja, saj električne energije ne pretvarjajo neposredno v toploto, kot to delajo običajni električni grelci, ampak jo uporabijo za pogon kompresorja, ki nato črpa toploto iz hladnejše okolice in jo oddaja v prostor. S tem iz enote električne energije pridobimo kar 4 enote toplote, kar pomeni, da je kljub izgubam pri pridelavi elektrike in prenosu le-te obremenitev za okolje manjša, kot če bi kurili doma.

Poznamo več različnih sistemov delovanja toplotnih črpalk. Najbolj zanesljiv je sistem voda/voda, pri katerem se toplota črpa iz podtalnice, ki ima bolj ali manj konstantno temperaturo, zato je učinkovitost delovanja črpalke konstantna skozi celo leto. Problem pri takem sistemu je visok strošek izdelave vrtine in pa v možnosti nihanja nivoja podtalnice.
Najcenejši, a tudi manj zanesljiv sistem je sistem zrak/voda, ki pa ima najboljše izkoristke v prehodnem obdobju, pozimi pa učinkovitost upade, pri -20 stopinjah pa sistem ne deluje več.