Dnevne noviceKultura

Objavljena razpisa za kulturne projekte nemško govoreče etnične skupine in romske skupnosti

Cilji razpisa za kulturne projekte nemško govoreče etnične skupine so ohranjanje, razvoj in promocija zgodovinske jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov te etnične skupine v Sloveniji.

Na razpis se lahko prijavijo nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe. Za posamezen projekt lahko zaprosijo za sredstva do višine 8000 evrov.

Ministrstvo bo med drugim podprlo projekte na področju izdajateljske in založniške dejavnosti. Sofinanciralo bo spletne strani, dejavnosti kulturnih skupin ter dejavnosti za ohranjanje jezika in predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju, pa tudi različne prireditve, je razvidno iz razpisne dokumentacije.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev je 60.000 evrov.

Projekte bo letos financirala država iz proračuna, namenjenega za kulturo, in sicer na podlagi delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med slovensko in avstrijsko vlado za obdobje od 2023 do 2027.

Cilji razpisa za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Sloveniji pa so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske skupnosti na področju kulture, višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic, kulturna integracija ob ohranjanju kulturne raznovrstnosti ter večja osveščenost o kulturi in jeziku romske skupnosti.

Na razpis se lahko prijavijo nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, ki delujejo vsaj eno leto. Prijavijo lahko največ tri projekte iz treh različnih področij razpisa. Zaprošeni znesek financiranja ne sme biti manjši od 2000 evrov in in ne sme presegati 12.000 evrov.

Ministrstvo bo med drugim podprlo projekte na področju izdajateljske in založniške dejavnosti. Sofinanciralo bo spletne strani, dejavnosti kulturnih skupin ter dejavnosti za ohranjanje jezika in predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju. Podprlo bo tudi mednarodno sodelovanje in različne prireditve.

Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev je dobrih 142.000 evrov.

Za oba razpisa pripravljajo na ministrstvu 20. marca delavnici prek videokonference, na katerih bodo predstavili novosti letošnjih razpisov in dogovarjali na vprašanja v zvezi s prijavo na razpis.

Vir novice: STA