STA

Ljubljana, 14. julija – Slovenska tiskovna agencija d.o.o.

 Direktor: Bojan Veselinovič Odgovorna urednica: Barbara Štrukelj Tivolska 48 1000 LJUBLJANA Slovenija Telefon: 386 1 24 10 100 Telefax: 386 1 43 42 970 DNEVNI SERVIS STA Leto: 29, št. 195 Nedelja, 14. julija 2019

SERVIS SLOVENSKE TISKOVNE AGENCIJE LAHKO UPORABLJAJO LE NAROČNIKI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO. NI DOVOLJENO RAZMNOŽEVANJE PO DELIH IN V CELOTI TER POSREDOVANJE DRUGIM, KI NIMAJO POGODBE Z STA, PRAV TAKO NI DOVOLJENO POSREDOVATI SERVISA STA, NE V CELOTI NE V DELIH, V OMREŽJA ZA PRENOS PODATKOV BREZ USTREZNE POGODBE.

Vir novice: STA