Dnevne noviceDružbaZdravstvo

V duševni stiski se lahko obrnemo tudi na telefone za pomoč in na svetovalnice

TELEFONI ZA POMOČ V STISKI

Klic v duševni stiski
01 520 99 00
(vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj)

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik
116 123
(24 ur na dan vsak dan). Klic je brezplačen.

Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja
080 11 55
(od ponedeljska do petka med 12. in 22. uro, ob sobotah, nedeljah in praznikih med 18. in 22. uro)

TOM telefon za otroke in mladostnike
116 111
(vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

SVETOVALNICE V MREŽI PSIHOLOŠKIH SVETOVALNIC

Svetovalnice v Ljubljani, Kranju, Celju, Laškem, Postojni, Murski Soboti, Idriji, Novi Gorici, Slovenj Gradcu, Sevnici, Kopru, Mariboru in Zagorju ob Savi.
Naročanje na telefonsko številko 031 704 707 vsak delovni dan ali po e-pošti info@posvet.org.

Svetovalnici v Celju in Laškem.
Naročanje po telefonu 031 778 772 ali e-pošti svetovalnica@nijz.

Vir: NIJZ

NEVLADNE ORGANIZACIJE S PODROČJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje
Belokranjska ulica 2, 1000 Ljubljana
01 230 78 30
info@sent.si
www.sent.si

Ozara – Nacionalno združenje za kakovost življenja
Ljubljanska ulica 9, Maribor
02 330 04 44
info@ozara.org
www.ozara.org

Društvo Altra – Odbor za novosti v duševnem zdravju
Zaloška cesta 40, Ljubljana
01 544 47 60, 01 544 47 61
info@altra.si
www.altra.si

Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI
Štorje 26, Sežana
05 768 52 00, 05 996 60 23
info@drustvovezi.org
http://drustvovezi.org

Zavod za pomoč družini na domu VITICA
Partizanska cesta 15, Gornja Radgona
02 561 15 21
info@vitica.si
www.vitica.si

Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami – DAM
Topniška 43, Ljubljana
amavec@gmail.com, dam@nebojse.si
www.nebojse.si

Zavod Franko Maribor
Plečnikova ulica 2, Maribor
040 355 141
zavod.franko@gmail.com

Društvo Tvoj telefon
Prečna ulica 2, Postojna
05 720 17 20, 031 755 342
tvoj.telefon@siol.net

Društvo zaupni telefon Samarijan
Ulica Janeza Pavla II. 13, p.p. 2008, Ljubljana
01 239 16 73, 041 320 056
samarijan@gmail.com
www.telefon-samarijan.si

Vir: Šent

Vir novice: STA