Izobraževanje, šolanje in tečaji

Sestavine poslovnega načrta

Nekateri strokovnjaki pišejo o poslovnem načrtu z namenom, da bi podjetniki dobili predstavo o kompleksnosti poslovnega načrta, da bi vedeli, na katera področja je treba pomisliti, preden sredstva investirajo v idejo, ter da bi podjetnik lahko ocenil, katera področja lahko obvlada sam in na katerih področjih potrebuje pomoč, ter za oceno, ali bo za pisanje poslovnega načrta porabil svoj čas ali pa bo njegovo izdelavo morda prepustil svetovalcem.

Struktura poslovnega načrta

Predstavljamo vam povzetek ene izmed struktur poslovnega načrta, ki le tega razdeli v 13 delov:

poslovni-nacrt

1           Povzetek za vodstvo je poslovni načrt v malem.

2           Panoga dejavnosti, podjetje, proizvodi in storitve – v tem delu se predstavi poslovno področje.

3           Tržna raziskava in analiza

4           Ekonomika poslovanja podjetja predstavlja osnovne finančne izračune, kot so: kosmati dobiček in dobiček iz poslovanja, analiza donosnosti, fiksni, variabilni in polvariabilni stroški in upravljanje z denarnim tokom podjetja.

5           Načrt trženja – v tem delu je potrebno opisati strategijo vstopa na trg, cenovno strategijo, tržno komuniciranje in prodajne poti.

6           Načrt dizajna in razvoja – v tem delu se opiše status razvoja in prihodnjih nalog, izboljšave proizvoda in novih proizvodih, sredstva, namenjena razvoju, ter industrijski lastnini.

7           Proizvodni in storitveni načrt

8           Vodstvena skupina in kadri

9           Terminski načrt – v tem delu se določijo roki za naloge, ki jih je treba opraviti za uspeh podjetja in roki, do katerih je treba naloge narediti in roke ključnih dejavnosti v prvem poslovnem letu ter njihovo grafično ponazoritev.

10       Kritična tveganja in izzivi

11       Finančni načrt

12       Pridobivanje in upravljanje z viri

13       Preglednice, finančni prikazi in dodatki

V teoriji in praksi poznamo različne strukture poslovnih načrtov, podjetnikova odločitev je, katero izmed struktur  oziroma katero izmed kombinacij struktur bo uporabil.

Dober poslovni načrt

Koliko časa podjetnik potrebuje za dober poslovni načrt je težko oceniti. Predvsem je ocena odvisna od posameznika in njegovega predznanja o panogi, kjer bo posloval. V kolikor povzamemo neko povprečje pa lahko zapišemo, da bi za dober poslovni načrt potrebovali nekje okoli 150 ur dela. Največ časa nam ponavadi vzame zbiranje in urejanje podatkov, da dobimo koristne informacije, ki nam kasneje lahko pomagajo pri poslovnem odločanju.

Poslovni načrt mora biti usmerjen v prihodnost nekje 3 do 5 let, s podrobnim planiranjem predvsem za prvo leto. Zaradi danes vedno bolj nepredvidljivega okolja se planiranje na dolgi rok skrajšuje. Težko je predvideti, kaj se bo dogajalo več let vnaprej, po vsej verjetnosti bodo pogoji povsem drugačni, kot si jih zamišljamo danes. Pri pisanju poslovnega načrta je pomembno tudi to, da smo pri poslovnem planiranju realistični oz. zmerno optimistični in napišemo poslovni načrt na podlagi pravih informacij.

Vir:

http://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/poslovni-nacrt

Korošec, N. (2010). Kdo naj napiše poslovni načrt. Ljubljana: Ekonomska Fakulteta