Obrtniki in mojstri

Kmetijska mehanizacija – predpogoj za uspešno kmetovanje

Kvalitetna kmetijska mehanizacija je nujen predpogoj za uspešno kmetovanje. Obdelovanje zemlje, skrb za travnate površine ter živali je lahko za posameznika velik zalogaj. S pomočjo ustrezne opreme pa lahko delo opravimo enostavneje in predvsem hitreje. 

Kmetijska mehanizacija zajema različno opremo, ki nam omogoča ustrezno delo. Osnoven kos kmetijske mehanizacije je vsekakor traktor, sem pa sodijo še ostali pripomočki, kot so žetveni stroji in kombajni, stroji za setev in sajenje, stroji za obdelovanje travnatih površin, stroji za pomoč pri živinoreji in drugi. Za nakup kmetijske mehanizacije se odločamo na podlagi naših interesov in finančnih zmogljivosti. 

Vrste kmetijske mehanizacije

Ena izmed osnovnih dejavnosti vsakega kmetijskega obdelovalca je zagotovo skrb za travnate površine. Za košnjo in spravilo sena pa so potrebni številni pripomočki oziroma ustrezna kmetijska mehanizacija – sem sodijo kosilnice, obračalniki, zgrabljalniki, balirke, ovijalke … Vse omenjeno je nujno, v kolikor imamo večje površine, za katere je potrebno ustrezno poskrbeti. 

Vrtavkasta brana za pripravo setvene površine
Vrtavkasta brana je kmetijski pripomoček, ki ga uporabljamo, ko pripravljamo setvene površine.

Ko govorimo o kmetijski mehanizaciji, ne smemo pozabiti na cisterne za gnojevko ter trosilce gnoja ter mešala – uporaba organskih gnojil je potrebna, v kolikor želimo pospešiti rast pridelka. Omeniti pa moramo tudi transportne prikolice – prikolice so, tako kot traktor, osnoven kos kmetijske mehanizacije. Brez prikolic si ne znamo predstavljati prevoz tovora, kot je npr. pesek, les ali pa zemlja. 

Druga kmetijska mehanizacija

Če se ukvarjamo z vinogradništvom ali pa sadjarstvom, so potrebni ustrezni pripomočki za obdelovanje sadovnjaka oz. vinograda.

Kmetijska mehanizacija zajema različno opremo, ki nam omogoča uspešno kmetovanje. S pomočjo ustrezne opreme lahko delo opravimo enostavneje in predvsem hitreje. 

Če imamo večji sadovnjak, potrebujemo tudi rezalnike sadnega drevja, medtem ko pri vinogradništvu potrebujemo druge stroje, kot so mulčarji, predrezači, pršilniki … Od obsega obdelovalnih površin in vrste le-teh se torej odločamo med pestro ponudbo strojne opreme.