Učinkovita domena in predstavitev na srbskem trgu

Domena predstavlja naslov, na katerem je naša ali katera koli druga spletna stran dosegljiva na spletu. Njeno ime se vedno začne z www, vmes pa je izbrano ime, ki je poljubne narave, na samem koncu je končnica, ki je lahko .si, ,com, . net in še kaj drugega. Za slednjo je značilno, da je odvisna od naše ciljne skupine in od naših potreb. Priporočene so nam registracije domen, ki so med bolj priljubljenimi, na primer .com, .org ter številne druge.

Domene .si, .net in .com

Domene .si, .net in .com so med najbolj priljubljenimi domenami. Domeno .si si lahko od 6. 11. 2008 registrira prav vsaka fizična oseba ter tuji pravni in fizični  subjekti. Njena registracija je možna za obdobje največ pet let.

Domena .com je okrajšava za izraz commercial. Tovrstne domene so med najbolj priljubljenimi na spletu. Kupi pa jih lahko vsak posameznik ali podjetje. Domena .net je okrajšava za izraz network. Sprva je bila ta domenska končnica namenjena uporabi tehničnim spletnim stranem. Danes so te domene zelo pogoste in so na voljo prav vsakemu izmed nas.

Na spletu so priljubljene še številne druge domene, med katerimi so na primer domena .org, .name, ter podobne. Take vrste domen poimenujemo splošne domene ali generične domene. Sodijo med najbolj uveljavljene in kot že rečeno med najbolj priljubljene.

Tematske ter nacionalne domene

Poleg splošnih oziroma generičnih domen poznamo še drugi dve vrsti domen. To sta tematski ter nacionalni vrsti. Tematske domene si bile množično uvedene šele pred nekaj leti. Namenjene so predvsem specifičnim poslovnim in interesnim nišam. Pri tem mislimo na internet, pravo, modo, zdravje ter podobno.

Nacionalne domene so domene, ki pripadajo posameznim državam ali geografskim področjem. Zanje se uporablja krajši zapis. Nacionalna domena za našo državo je .si. Nad njo ima nadzor vrhovni Register.si, ki deluje v okviru organizacije Arnes.

V nadaljevanju bomo posebno pozornost namenili domeni .rs, ki je za registracijo na voljo od leta 2008. Tovrstna registracija nam lahko prinese pomembne prednosti, ki so vezane na srbski trg.

Nacionalna domena Srbije

Domena .rs je torej nacionalna domena Srbije. Njena registracija je primerna za nas, če si želimo učinkovite predstavitve svojega podjetja ali česa drugega tudi na srbskem trgu.

Domena .rs oziroma njena registracija nam torej prinese pomembne prednosti vezane na trg v Srbiji. Pri tem mislimo predvsem na prisotnost, prepoznavnost, zaupanje lokalnih obiskovalcev in možnost registracije povsem unikatne domene. Veliko domen .rs je namreč še prostih.

Trenutne raziskave kažejo na to, da je registriranih okoli 93 000 domen .rs. Med njimi je najbolj priljubljena stran blic.rs.

Pogoji za registracijo domen .rs

Domeno .rs lahko registrirajo vse fizične in pravne osebe iz Srbije in tudi tujci, za katere je znano, da imajo administrativni kontakt v Srbiji. Če ne zadostujemo tem pogojem, potem nam pri tem lahko pomagajo številna podjetja, ki nam v najkrajšem možnem času priskrbijo administrativni kontakt, ki omogoča registracijo domen .rs.

Domena .rs ima tudi eno posebno značilnost. Lahko jo registriramo samo za eno leto in prav tako jo lahko samo za eno leto tudi podaljšujemo. Če domene .rs na primer ne podaljšamo, potem gre ta za 30 dni v karanteno. V tem času jo lahko podaljšamo samo mi, ki smo trenutni lastniki. Po preteku 30 dni pa se domena vrne na trg in je za registracijo na voljo vsem. Preden pa nam naša domena .rs poteče, dobimo številna opozorila.

Pri tem omenimo še eno zanimivost, ki nam jo pri registraciji domene ponuja Srbija. Srbija je namreč ena redkih držav na svetu, ki nam nudi domeno tudi v cirilici.

Domena .eu

Za konec naj omenimo še domeno .eu, ki prav tako sodi med nacionalne domene in je ena od najbolj priljubljenih domen. Domena je na voljo za vse posameznike, organizacije, zveze in podjetja. Z njo lahko na odličen način koristimo možnosti odprtega evropskega trga. Domena .eu je namreč znana po tem, da predstavlja evropsko identiteto in naša spletna stran bo z njo pridobila ne samo na veljavi, ampak tudi na kredibilnosti. Naj omenimo, da je registriranih že več kot 3 700 000 domen s tovrstno končnico. Najbolj priljubljena med njimi pa je torrentz.eu.

Domeno .eu lahko registrirajo evropski državljani in podjetja ali organizacije s sedežem poslovanja v Evropski uniji. Domena je prav tako na voljo tudi Islandiji, Norveški ter Liechtensteinu. Pri registraciji domene se pozanimajte še o hostingu, kajti web hosting torej gostovanje vaše spletne strani, bo še kako pomembno na dolgi rok – pravzaprav ga boste potrebovali od zakupa domenskega imena naprej.