Zdravje in socialna varnost

Zdravstveno zavarovanje Ljubljana

Tako obvezno kot dodatno zdravstveno zavarovanje sta pomembna člena, ki nam omogočata ohranjanje našega zdravja. Vsako od teh dveh zavarovanj namreč pokriva del zdravstvenih storitev, ki jih koristimo pri skoraj vsakem obisku osebnega zdravnika ali zdravnika specialista. Glede izbire zavarovalnice pri prostovoljnem dopolnilnem zavarovanju imamo na izbiro tri zavarovalniške družbe, in sicer Vzajemno, Adriatic – Slovenico ter Triglav. Pri obveznem zdravstvenem zavarovanju pa ima monopol Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije s sedežem v Ljubljani, poslovalnice pa ima razpredene po skoraj vseh mestih v državi.

Tako cene zavarovanj kot obseg kritja zdravstvenih storitev določa zakon in čeprav pri dodatnem zavarovanju cene nihajo odvisno od zavarovalnice, so vse zavezane kriti enake posege z enakimi vsotami. Obvezno zdravstveno zavarovanje krijejo delodajalci, izplačevalci pokojnine, v primeru brezposelnosti in hkratne neupravičenosti do socialne pomoči, pa si imamo možnost obvezno zdravstveno zavarovanje urediti na vsaki enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Včasih je bila možnost, da je tako obvezno kot dodatno zavarovanje v času nezaposlenosti zavarovanca plačevala občina, s 1.1.2012 pa se je ta pravica prenesla pod okrilje centrov za socialno delo. Le ti torej določajo, kdo je do plačila zavarovanja upravičen in kdo ne. Seveda pa še vedno ostane možnost, da smo zdravstveno zavarovani preko partnerja v kolikor je ta zaposlen, in sicer v kolikor smo njegovi zakonci, v kolikor s partnerjem živimo v izvenzakonski skupnosti ali pa nam kot razvezanim partnerjem po zavarovancu pripada preživnina.

Glede na to, da (glede na podatke Slovenskega Zavarovalnega Združenja) stopnja obvezne zdravstvene zavarovanosti prebivalcev Republike Slovenije ne pada temveč še vedno narašča, je to vsekakor dober znak, da se zdravje in storitve povezane z njim še vedno uvrščajo v sam vrh naših potreb in prioritet.