Plastična kirurgija je razcvet najprej doživela v Veliki Britaniji

Pred lepotno operacijo dovolj dolg pogovor s kirurgom

Klasična kirurgija v ospredje postavlja zavedanje, da gre v pravnem in etičnem smislu za medicino, ki v dveh pogledih povsem odstopa od drugih vej. Prvi pogled je ta, da v primeru estetske kirurgije ne gre za bolnika, ki ga je potrebno ozdraviti do normalnega stanja. Kandidat mora biti zdrava oseba, katere videz je treba na njeno željo izboljšati. Drugi pogled pa je ta, da je dosežek ocenjen izrazito subjektivno.

Vsak kandidat za lepotno operacijo pa si pred samim posegom zasluži dovolj dolg pogovor s kirurgom. Slednji mora pretehtati varnost posega v luči splošnega zdravstvenega stanja. Poseg, ki lahko pacienta preveč ogrozi, praviloma ne sme biti upravičen. Plastična kirurgija pa mora ne nazadnje v ospredje postavljati tudi psihološki vidik. Pred posegom mora zato strokovnjak čim bolje spoznati pacientovo osebnost, pričakovanja pa tudi dejanski motiv za poseg. Pacienti namreč neredko intuitivno skrivajo dvomljive motive ter si estetski poseg na primer želijo, da bi lahko zadržali svojega partnerja oziroma ustregli njegovim kriterijem. To pa še zdaleč ni zadosten razlog za lepotni poseg.

Vsak kandidat za lepotno operacijo pa si pred samim posegom zasluži dovolj dolg pogovor s kirurgom. Slednji mora pretehtati varnost posega v luči splošnega zdravstvenega stanja.

Povečava prsi lahko zagotovi normalo velike dojke

Rekonstruktivna in estetska kirurgija prsi velja za izjemno kompleksno medicinsko pa tudi psihološko področje. V pacientih seveda vzbuja vrsto vprašanj ter dvomov. V javnem mnenju še vedno prevladuje prepričanje, da povečava prsi pomeni, da iz normalno velikih dojk kirurgi ustvarjajo samo še bolj privlačne prsi. A resnica je pogosto precej drugačna. Večji delež pacientk je praktično skoraj brez dojk ali pa ima zelo majhne. Z operacijo pa jim kirurgi lahko napravijo normalno velike dojke; takšne, ki so primerne telesnemu razmerju.

Sicer pa povečava prsi ponuja dve možnosti – gole ali oblečene dojke. Večina pacient želi doseči oba cilja, kljub temu pa se morajo odločiti, ali je za njih pomembnejša naravna, gola dojka ali velikost dojke v oblečenem stanju.