Šport – kaj je to?

Kaj je to šport?

Šport je fizična dejavnost, ki lahko poteka posamično ali v skupini in je izvedena v okviru pravil, ki so javno določena. Šport se uporablja za različne namene: tekmovanje, uživanje, ohranjanje kondicije ter zdravja, pridobivanje spretnosti ali tehnike ali pa kot kombinacija vsega naštetega. Ta aktivnost, ki lahko poteka v zaprtih prostorih ali pa na prostem, zahteva naš prosti čas ter energijo, ki bi jo drugače namenili branju časopisa ali gledanju televizije.

vsi športi

Šport se deli na dve panogi: na profesionalen šport, katerega namen je predvsem doseganje rezultatov ter pobiranje medalj ter na rekreativen oziroma amaterski šport, katerega namen je predvsem vzdrževanje kondicije ter skrb za zdravje.