Kreativno poslovno pisanje

Sestavite dopis ali pismo, ki bo prejemnika dvignil  s stola! Kako napisati sočen dopis, ponudbo ali oglas, v katerega bo prejemnik »zagrizel« brez pomisleka?

Za koga?

Delavnica je namenjena vsem, ki želite kar najbolj uporabiti svoj ustvarjalni potencial in odkriti nove ideje, s katerimi boste povečali svojo učinkovitost v poslovnem dopisovanju in oglaševanju.

Kaj boste pridobili?

Ob koncu delavnice boste:

 • znali napisati ustvarjalno, jedrnato in zlasti učinkovito poslovni dopis,
 • razvili sposobnost ustvarjalnega pisanja,
 • se naučili pravilno zasnovati, nasloviti, oblikovati in sestaviti poslovni dopis,
 • poznali povezavo med ustvarjalnim mišljenjem in ustvarjalnim pisanjem,
 • poglobili znanje slovenskega jezika in njegovo uporabo v poslovnem okolju,
 • poznali  lastnosti dobrega sloga v poslovnih besedilih (jedrnatost, jasnost, razumljivost, natančnost …),
 • usvojili pravili »manj je več« in 7 +/- 2,
 • uporabljali nove ideje, s katerimi boste izboljšali svojo pisno sporočilno učinkovitost,
 • izboljšali jezikovno in pravopisno kakovost pisnih in drugih besedil.

kreativno pisanje

VSEBINA:

Ustvarjalno poslovno pisanje in njegova ciljna usmerjenost glede na naslovnika

 • Učinkoviti »recepti« za pisanje naslovov
 • Moč besede DA!
 • Kako oblikovati besedilo, da bo »zažigalo«?
 • Ljudi zanimajo koristi, ne podatki.
 • Skrivnost dobre zgodbe (drznost v poplavi besedil).
 • VAKOG
 • Procesne besede
 • Model 4 MAT in priprava vsebine.
 • Pravilo »manj je več«
 • Pravilo 7 +/- 2, vizualizacija
 • Sporočila beremo zaradi prvega stavka in si jih zapomnimo zaradi zadnjega.
 • 5 skrivnosti uspešne uporabe alinej

Pravopisni  vrtiljak

 • Kaj je novega na pravopisnem področju?
 • Pravopisne in sporočilne pasti – pravopis ni bavbav.

Treningi, treningi, treningi, …

Program je zelo praktično naravnan – vse znanje in veščine so takoj prenosljivi v prakso.

Metode in oblike, ki jih uporabljata  izvajalki, so: predavanje, improvizacije, igre vlog, študije primera, analiza primerov iz prakse, delo z besedili, metamodel jezika in drugi modeli/ tehnike iz nevrolingvističnega programiranja (NLP).

Trenerki:

Mag. Maja Novak, izobraževalna trenerka in NLP mojster praktik, je strokovnjakinja za kreativno poslovno pisanje ter pisanje promocijskih besedil. Karierno pot je začela v novinarstvu, objavljala članke v vseh večjih slovenskih medijih in delovala kot urednica mladinske revije. Predanost ideji o nenehnemu izobraževanju jo je zanesla na Fakulteto za varnostne vede, kjer je odgovorna za doktorski študijski program ter vodenje Kariernega centra. Pri svojem delu ima veliko opravka s pisanjem promocijskih besedil, oglasov in kreativnih dopisov, pri čemer je zelo učinkovita.  Dodatna usposabljanja: NLP praktik™, NLP mojster praktik (INLPTA) in Andragoški praktikum.  Njen življenjski moto je nenehno izobraževanje, saj je človek brez znanja kot juha brez soli.

Nada Mulej, je prof. slov. jezika in prim. književnosti, predavateljica višje šole, trenerka NLP in NLP coach z 20-letnimi izkušnjami pri vodenju delavnic  komunikacije, nastopanja in  vseh stopenj NLP-ja. Je avtorica, prevajalka in urednica več strokovnih priročnikov, v zadnjem letu pa e-priročnika za spletno učenje  poslovnega sporazumevanja v slovenskem jeziku. Je tudi dobitnica slovenske nagrade za posebne dosežke v izobraževanju odraslih in direktorica v podjetju SLEDI.  Njen moto je »zabavno učenje z umom, srcem in telesom«.

CENA DELAVNICE: 144 EUR (vštet DDV), osvežitve med odmori in bogato pisno gradivo.

————————————————————————————————————————————-

DATUM in KRAJ izvedbe delavnice: Žalec, 26. 5. 2011, od 9h  do 16h

————————————————————————————————————————————-

PRIJAVA IN INFORMACIJE :

– po e-pošti s prijavnico na sledi@t-2.net

– ali po pošti na naslov podjetja SLEDI, informacije pa po telefonu 041 670 251.

Ob prijavi povejte, da ste se prijavili preko Portala Storitev.si