Izobrazba

Če se človek danes odloči, da bo nadaljeval izobraževanje po zaključeni univerzitetni izobrazbi, ga marsikdo pogleda postrani, češ »se ti splača?«.

šolanje

Namreč dandanes je v Sloveniji postalo jasno, da mladi, ki imajo srednješolsko izobrazbo, pogosto dobijo boljša delovna mesta in tudi bolje plačana, kot pa tisti, ki imajo univerzitetno izobrazbo. Poleg tega se vse pogosteje dogaja, da je vse več takih mladih mora delati po pogodbah za določen čas. Pri tem se človek res vpraša kaj je smotrno? Namreč naložba, ki jo vložiš, ko se vpišeš na podiplomski študij, je največkrat zgolj naložba v znanje, ker želimo nadgraditi svoje lastno obstoječe znanje, kajti le redko ima srečo, da se mu ta naložba obrestuje tudi v službi. Kar nekaj mladih pa je takih, da se za nadaljni študij odločijo, ker nimajo zaposlitve, na takšen način pa podaljšajo status študenta.