Zaposlitveni svetovalec

1. KAJA, KAJ JE V TOLIKŠNI MERI VPLIVALO NA VAS, DA STE SE ODLOČILI ZA POKLIC SVETOVALKE PRI ZAPOSLITVAH?

Ni neke zgodbe, poti, ki bi potekala nekaj časa in bi lahko rekla, da je to moja pot do mojega poklica, tu, v tem poklicu, sem se znašla mimogrede. Vpisala sem se na Filozofsko fakulteto na študij andragogike, naredila 3 letnike in nato opustila ta študij ter se prepisala na Fakulteto za družbene vede in izbrala smer sociologija, podprogram kadrovski menedžement. Tako sem kot študentka pisala članke o zaposlitvenih »težavah« in splošno o tej problematiki, nato sem kot študentka začela delati v zaposlitveni agenciji, sprva sem delala v sektorju za obračun plač, šele kasneje sem prišla na oddelek, kjer se išče kadre za naročnike in kjer se svetuje ljudem. Nadvse uživam v tem delu, predvsem zato, ker sem spoznala veliko novih ljudi, tako sem se odločila, da si želim v življenju ukvarjati z ljudmi in jim pomagati pri iskanju službe ter jim ustrezno svetovati.

2. KAJ PRAVITE, KATERE SO OSEBNOSTNE LASTNOSTI, KI SE JIH PRIČAKUJE OD VAS KOT ZAPOSLITVENE SVETOVALKE?

V prvi vrsti seveda smisel za delo z ljudmi in smisel za svetovanje, da se znaš poglobiti v človeka. Zase lahko rečem, da sem zelo skrbna, vztrajna in da je za opravljanje tega dela pomembno tudi, da zna človek sprejemati in razumeti drugačnost.

zaposlitveni svetovalec

3. KAKŠNA IZOBRAZBA JE POTREBNA ZA OPRAVLJANJE TEGA POKLICA?

V službi so mi povedali, da bi to delo lahko opravljala tudi kot andragoginja hecno ne, ko sem ta študij opustila. Drugače pa smo tu v glavnem sociologi – kadr. menedžerji.

4. IMATE MORDA V VAŠI SLUŽBI KAKŠNA DODATNA IZOBRAŽEVANJA, TEČAJE?

Ja, največkrat so to posveti in seminarji, kjer so predstavljene novosti in spremembe zakonov.

5. OPRAVLJANJE VSAKEGA POKLICA SESTOJI IZ DOBRIH IN SLABIH PLATI. KAJ VAM JE PRI VAŠEM DELU NAJBOLJ VŠEČ?

Predvsem to, da gre za poklic, ki zahteva veliko razgledanost, kar marsikdo ne ve, zato vseskozi pridobivamo nova znanja in to krepi dinamičnost dela. Hkrati pa dejstvo, da lahko pomagam ljudem.

5a. PA NEGATIVNE PLATI VAŠEGA DELA?

Ko vidiš neko nesrečno, »obupano dušo«, ki pride k nam morda nekoliko »prepozno« in je le malo upanja, da ji/mu lahko pomagam. Moja težava je tudi, da se preveč poistovetim s strankami, lahko bi rekla, da sama z njimi doživljam stvari.

6. KATERE SO VAŠE DELOVNE NALOGE?

Veliko je delovnih nalog, ki predstavljajo moje delovno področje, glavnino pa predstavlja svetovanje brezposelnim osebam, da bi lahko čim prej pridobili zaposlitev, skupaj definiramo cilje pri zaposlitvi, osnujevmo zaposlitveni načrt, ki sestoji iz ciljev in iz aktivnosti, ki jih je potrebno narediti, da bi doseglji zastavljene zaposlitvene cilje.

Pripravljam tudi delavnice in seminarje, ki vodijo iskalce zaposlitve, jim ponujajo raznovrstne informacije.

7. SPREGOVORIVA O ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTIH ZA LJUDI S TEM POKLICEM.

Ljudje, ki smo zaposleni kot svetovalci za zaposlovanje, smo v glavnem zaposleni na zavodih, za zaposlovanje seveda.

8. KAKO JE S CENJENOSTJO IN RAZŠIRJENOSTJO TEGA POKLICA V SLOVENIJI?

Mislim, da so ljudje, ki so ostali brez službe, nekako jezni, vendar neupravičeno, tudi na nas. Morda prepozno, morda sploh nikoli, dojamejo, da smo mi tu, da jim pomagamo.

9. KATERE SO NAJPOGOSTEJŠE TEŽAVE NA KATERE NALETITE PRI OPRAVLJANJU TEGA POKLICA?

Brezvoljni ljudje, ki za vse svoje težave krivijo nas. Včasih se počutim kot kakšna socialna delavka, ki je skoraj vsak dan na udaru pred nepremišljenimi potezami posameznikov.

10. KAKO JE S PLAČO (okvirna višina), KAJ VSE ZAJEMA? STE S PLAČO ZADOVOLJNI?

Nisem zadovoljna, zato opravljam tudi popoldansko dejavnost, kjer pripravljam in vodim delavnice za mladino. Morda bom nekoč celo zamenjala poklic.[Smeh]

11. NASVET VSEM, KI BI RADI DOBRO OPRAVLJALI VAŠ POKLIC …

Da morajo resno premisliti, če so ustvarjeno za to delo.

Število registrirano brezposelnih v letih 1997-2006 – univerzitetni diplomirani sociolog

Leto SKUPAJ do 18 let nad 18-25 nad 25-30 nad 30-40 nad 40-50 nad 50-60 nad 60 let
VSI Žen. VSI Žen. VSI Žen. VSI Žen. VSI Žen. VSI Žen. VSI Žen. VSI Žen.
2000 16 13 2 2 9 8 2 2 2 1 1
2001 24 15 3 3 9 6 7 3 3 1 2 2
2002 37 30 1 1 27 23 4 3 4 2 1 1
2003 58 45 1 1 33 27 17 12 6 4 1 1
2004 75 60 2 2 43 40 23 14 5 2 2 2
2005 73 60 5 5 37 32 26 19 3 3 2 1
2006 89 67 3 3 49 36 27 19 5 5 5 4

Vir grafa: http://www.mszs.si/eurydice/scripts/brezposelni.pl