Dom, vrt in okolica

Čiščenje odpadnih voda ima svoj cilj

Vsekakor ima čiščenje odpadnih voda svoj cilj in to je, da očistimo vodo do te mere, da ni več škodljiva za okolje, ko jo po uporabi vrnemo nazaj v okolje. Pri tem čiščenju gre sicer za fizikalne, kemijske in biološke odpadke, ki pripomorejo k temu, da se voda dovolj očisti in varuje okolje pred težkimi kovinami in drugimi škodljivimi snovmi, ki se nahajajo v odpadni vodi in bi čez čas lahko postopoma uničevala naše okolje v katerem živimo.čiščenje odpadnih voda

Postopek, ki ga ima čiščenje odpadnih voda

Najbolj pomemben cilj čistilnih naprav je ta, da odpadno vodo ščiti pred škodljivim vplivom na okolje in preprečuje onesnaževanje, ki za naravo prav zagotovo ni primerna. Cilj je proizvajati človeku prijazne snovi, varne tekočine in trdne snovi, ki naj bi bile primerne za ponovno uporabo na kmetiji kot gnojilo. Najbolj pomembno je čiščenje odpadnih in domačih gospodinjskih odpadnih voda z pomočjo bioloških, kemijskih in fizikalnih postopkov, ki so tako učinkovite, da odpadna voda nikakor nebo škodovala okolju po svoji vrnitvi, ko je bila že uporabljena. Kratek opis čiščenja odpadnih voda je takšen, da naprava najprej opravi predčiščenje, nato sledi grobo resejanje, odstranjevanje peska in maščob, primarno in sekundarno čiščenje, aktivno blato, gazirni sistem, gradnja mokrišč, ležeči filter ali oksidacijska ležišča, zemeljska bio- tehnologija, biološko zračni filter, rotacijski biološki kontaktorji, membranski biorektorji, sekundarno usedanje, terciarno čiščenje, filtracija, zajezitve, odstranitev hranilnih snovi in odstranitev dušika, ter fosforja in za konec še dezinfekcija in kontrola kvalitete zraka.

prečiščevanje vode

Čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda

Čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda sta dve in sicer, centralna čistilna naprava in mala čistilna naprava. Centralna čistilna naprava je namenjena za priklop večjih objektov in kanalizacije. Medtem ko mala čistilna naprava poskrbi za enodružinske hiše, kanalizacije, ki niso skupne in manjša podjetja oz. manjši industrijski objekti, ki potrebujejo čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda. Odpadne vode v vasi, naseljih in mestih se na konci izlivajo v potoke, jezera, reke in morje, kar pa okolju vsekakor povzroča veliko škode, saj so naravi škodljive in jih je zato potrebno dobro očistiti. Tako se izognemo onesnaževanju našega naravnega okolja in ga ohranjamo čistega, kar se z leti zagotovo obrestuje in nam pokaže pravilne rezultate sodelovanja k čistem okolju.