Kadrovski potencial

Vsako podjetje sestoji iz večjega ali manjšega števila zaposlenih, ki predstavljajo kadrovski potencial za podjetje. S tem ko podjetje raste, ali ko podjetje zapusti določena oseba, se odpre potreba po odprtu (novega) delovnega mesta ali povedano drugače, odpre se potreba po določenem profilu kadra.

Seveda je potreba po kadru odvisna od značilnosti podjetja, njegovih potreb in dejavnosti, s katerimi se podjetje ukvarja.

kadrovski potencial

Vedno pa v podjetje vstopajo novi ljudje, ki jih je potrebno poučiti o delih in dejavnostih, ki se odvijajo v podjetju. In s tem, ko se zaposleni uči, razvija in nadgrajuje svoje znanje ter pridobiva nove veščine, ob delu izrazi svoj potencal, podjetje pa skrbi za njegov razvoj. To je faza spoznavanja, kjer navadno še ni moč pričakovati odzivne učinkovitosti s strani novega delojemalca.

Naslednja faza zajema natančno usmeritev tega novega sodelvca v že osnovani kadrovski strukturi. Ta razvoj se razlikuje od podjetja do podjetja, odvisen je tudi od tega kako zahtevna so izobraževanja in kako visoke so zahteve delodajalca. Seveda je dolžina uvajalnega ciklusa odvisna tudi od stopnje pomembnosti kadra za podjetje. Za osebo, ki bo v podjetju predstavljala ključni kader, bo uvajajne in izobraževanje verjetno trajalo dlje časa in bo bolj zahtevno, hkrati bodo pričakovani višji odzivni rezultati. Seveda so dosedanje izkušnje novega koandidata še kako dobrodošel sestavni del, vednar igra pomembno vlogo tudi sposobnost hitrega učenja in prilagajanja spremembam v sistemu ter prilagodljivost nanje.

V nekaterih podjetjih pa področje razvoja kadrov implementirajo v obliki ocenjevanja kadrov in spremljanja kadrov skozi letne razvojne razgovore, kar se je že izkazalo za učinkovito metodo, saj zajema obravnavanje prednosti in pomanjkljivosti, pa tudi razvojnih ciljev ter potreb po nadaljnjem izobraževanju zaposlenih.

Tako je bila vloga kadrovskega menedžmenta do nedavnega »omejena« na celoten proces oblikovanja razpisa o prostem delovnem mestu, njegove objave, iskanja kadrov, sdelekcije kadrov in pridobitev ustreznega kadra, sedaj pa se je ta vloga razširila še na uvajanje in splošen razvoj ključnih kadrov ter spremljanje njihovega dela oziroma njihove asimilacije in razvoja ter učinkovitosti.