Razvoj kadrov

Danes je moč vse pogosteje opaziti, da delodajalci namenjajo dalj časa za izobraževalni oziroma uvajalni čas za novega sodelavca, saj ga želijo popolnoma pripraviti na delo, da bo uspešen pri svojem delu in da bodo njihova vlaganja vanj imela optimalni učinek. To je tudi eden od ukrepov za preprečevanje fluktuacije ključnih kadrov iz podjetja. Vse pogosteje se namreč opaža, da denar in naziv ne motivirata dovolj zaposlenih, da bi svoje delo opravljali z navdušenjem in visoko delovno učinkovitostjo. Sedaj prihajata v ospredje osebna rast in strokovni razvoj posameznika, ki v nekem podjetju dela in ima moč pridobivati nova znanja, spoznavati nove ljudi, krepiti svoje sposobnosti in si nabirati nove izkušnje. Tudi medsebojni odnosi med sodelavci igrajo vse bolj pomembno vlogo za zadovoljstvo zaposlenih, saj če se zaposleni počuti prijetno v družbi sodelavcev, bo njegova delovna storilnost višja.

uspešen kolektiv

Pomembno je tudi, da zna podjetje ustrezno ceniti potencial zaposlenega in ga tudi ustrezno uporabiti za dobrobit podjetja, istočasno pa mora zaposlenega v zameno ustrezno nagraditi. Kajti le tako bo ohranjal in krepil zanimanje zaposlenega za delo in za delovno storilnost.

Enoten pojem za obravnavanje tako razvoja kadrov kot tudi njihovega potenicala lahko poimenujemo upravljanje s kadri.

Kakor koli že pomenujemo to področje, pomembno je, da ga znamo pravilno obravnavati in vrednotiti ter razvjati.

Vse članke glede napredovanja najdete tukaj: Napredovanje