Računovodstvo

Registracija podjetja je v zadnjih letih postala precej bolj enostavna kot v preteklosti, do zapletov pa pride že kmalu zatem. Ko posameznik ustanovi podjetje, je po predpisanih zakonih za Davčno upravo Slovenije in za potrebe javnega poročanja dolžan sestavljati davčne obračune in poročila. Ker gre za dokaj zapletena poročila, se podjetniki pogosto odločijo kar za najem računovodje oz. računovodskega servisa, ki računovodska opravila opravlja v njihovem imenu.

Kaj računovodstvo sploh je? Najbolj osnovna računovodska storitev je knjigovodstvo. Gre za strogo formalno dokumentiranje poslovnih stanj v obliki računovodskih obračunov. Knjigovodstvo je v podjetju zakonsko obvezno, zato računovodski obračuni v morebitnih pravnih sporih veljajo kot dokazno gradivo. Podjetniki oziroma knjigovodstva morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s Slovenskimi in Mednarodnimi računovodskimi standardi ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Podjetniki lahko knjigovodstvo vodijo po sistemu enostavnega oz. dvostavnega knjigovodstva. Pri prvem se vsak znesek zabeleži enkrat, pri drugem pa dvakrat.

Po zakonu sicer podjetnik, da opravlja računovodsko delo, ne potrebuje dodatnih znanj ali izkušenj iz omenjenega področja. Če se torej čuti dovolj sposobnega, lahko podjetnik računovodsko delo opravlja kar sam. Ker pa gre za razmeroma široko in zahtevno področje, se za čimbolj optimalno poslovanje priporoča najem računovodskega servisa oz. izkušenega računovodje, saj je računovodstvo panoga, ki se z vidika zakonodaje stalno in hitro spreminja. Napake, pa četudi nastanejo zaradi neizkušenosti ali nepazljivosti, pa lahko podjetje drago stanejo.

Ključ do uspešnega poslovnega odločanja je izkušen računovodja, ki vam bo znal posredovati prave poslovne informacije. Z najemom računovodje pa boste prihranili tudi dragocen čas, katerega raje posvetite razvoju in širjenju svojega podjetja, namesto, da bi se ukvarjali z računovodstvom, knjigovodstvom in zakonodajo.