Varjenje s CO2

Obstaja več načinov varjenja, med katerimi se danes najpogosteje uporabljajo MIG, MAG in TIG varjenje. Posebna zaščitna plinska atmosfera pri teh postopkih poskrbi za večjo kvaliteto varjenja. Pri tem se uporabljajo različni plini, med katerimi sta najpogostejša argon in C02. Kateri plin je mogoče uporabljati z določenim aparatom za varjenje, nam pove oznaka v imenu aparata – na primer: varilni aparat CO2.

TIG, MIG ali MAG?

Katero vrsto varjenja bomo izbrali, je odvisno od tega, katero kovino varimo, kako debela je ter kaj točno sploh želimo z varjenjem doseči. Pri tem moramo poleg ustreznega postopka pravilno izbrati tudi zaščitni plin ali mešanico plina ter drugo ustrezno opremo. Najpomembnejši je gotovo aparat za varjenje, ki mora biti prav tako ustrezen izbranemu načinu varjenja. Če v spletni iskalnik vpišemo varilni aparat CO2, bomo našli kar nekaj zadetkov, med katerimi so tako aparati, s katerimi lahko varimo le s CO2, kot tudi aparati, pri katerih je poleg tega možno uporabljati še druge pline. Zato sama oznaka poleg imena ni dovolj, pomembno je prebrati specifikacije.

Med vsemi vrstami varjenja so najpogostejši in najbolj kakovostni naslednji trije postopki:

– TIG ali Tungsten Inert Gas

– MIG ali Metal Inert Gas

– MAG ali Metal Aktiv Gas

Vse tri postopke uvrščamo med elektroobločno varjenje v atmosferi zaščitnih plinov, pri čemer se uporablja različne pline ali njihove mešanice. Pri postopku TIG se uporablja tudi drugačna vrsta elektrode kot pri drugih dveh postopkih, pri MAG pa se uporabljajo aktivni in ne inertni plini kot pri TIG in MIG varjenju. Vrsto plina označujeta črka a ali i v kratici vsakega od postopkov. Kot inertni plin se najpogosteje uporablja Argon, kot aktivni plin pa CO2 ali pa mešanica obeh.

Hitro in učinkovito varjenje

Varilni aparat s CO2 omogoča hitro varjenje po postopku MAG. Pri tem se uporablja ogljikov dioksid (CO2) ali kisik (02) oziroma mešanica argona in CO2. Plin med varjenjem ustvari posebno zaščitno atmosfero, ki preprečuje, da bi mesto varjenja začelo oksidirati. Pri tem je pomembno, da za učinkovitost varjenja poskrbimo tudi s pravilno izbiro plina, ki mora ustrezati tako izbranemu postopku in našemu aparatu za varjenje.