Apnenec – Pomembna kamnina za kamnoseštvo in gradbeništvo

Apnenec je sedimentna kamnina, v večini sestavljena iz kalcijevega karbonata v obliki minerala kalcita in argonita. Pogosto se uporablja kot gradbeni material saj je dolgo obstojen in ga ni težko obdelovati, zato je zelo cenjen v kamnoseštvu in spremljujočih dejavnosti pridobivanja in obdelave kamnin. Konec 19. in v začetku 20. stoletja je bil še posebej uporabljan za izgradnjo stavb kot so banke, železniške postaje, državne ustanove, urbane stavbe in podobno. Čeravno danes apnenec ni več tako pogost gradbeni material še vedno ostaja precej zaželjen v določeni vrsti kakovostne gradnje saj je trpežno gradivo, odporno na vplive okolja, vendar zaradi svoje teže in cene ni praktično za visoke stavbe.

apnenec

Za pridobivanje apnenca je zadolženo kamnoseštvo in poznamo več oblik te sedimentne kamnine. V zdrobljeni obliki se ga uporablja za podlago pod asfaltnimi cestami, kot sestavino za cement, za brušenje kovinskih elementov, za izboljšavo kakovosti prekisle prsti, za pročelja (ali fasade) nekaterih nebotičnikov, kot oblogo za zavarovanje premoga, v barvah in v krmi za živali.

Gre za precej raznoliko kamnino, ki je najverjetneje ena izmed bolj unikatnih naravnih kamnin na trgu in ena izmed bolj pogostih s katerimi se ukvarja kamnoseštvo. Apnenec je vsekakor zelo zaželjen v gradbeništvu saj je trpežen in se ga lahko uporabi v različne namene.

Kamnoseštvo in pridobivanje apnenca

Apnenec se pridobiva v kamnolomih, ki jih kamnoseki postavijo na področjih kjer se ta kamnina naravno oblikuje. Ponavadi je kamnoseštvo tako specializirano, da je zmožno pridobivanje velikanskih delov apnenca ali pa le manjših koščkov, kar je vse odvisno od zahtev in želja naročnikov. Dimenzioniran apnenec je razrezan na večje kose, določenih dimenzij za kar se uporabi vrtanje, velike žage z diamantnimi rezili in v nekaterih primerih eksplozivno razstreljevanje.

Prednost te sedimentne kamnine je, da je precej enotna in z malo vsebnostjo drugih elementov, zato jo je lahko obdelovati, obenem pa tudi lažje rezati na manjše kose, saj se ne razlomi na področjih kjer bi se stikale raznolike kamnine. Čisti apnenci so bele ali skoraj bele barve. Zaradi nečistoč, kot so ilovica, pesek, organski ostanki, železov oksid in drugih snovi, so lahko apnenci tudi obarvani, še posebej na preperelih površinah. Apnenec je lahko kristalen, klastičen, zrnast, ali kompakten, odvisno od načina nastanka. Kristali kalcita, kremen, dolomit ali barit, lahko oblikujejo manjše votline v skalah.

Za zdrobljeno obliko apnenca se uporabi eksplozivo, ki ga razstreli na manjše kose zato, da jih je potem lažje prepeljati iz kamnoloma do naročnika. Ko je zdrobljena kamnina prepeljana iz kamnoloma jo je potrebno obdelati z drobilcem, ki poskrbi da se razdrobi še na manjše kose. Možno je drobljenje na drobne kose, ki spominjajo na prah in na malo večje, vse do 40mm. Ko je apnenec zdrobljen in obdelan je kamnoseštvo opravilo svojo nalogo in naloži se ga na vagone ali tovornjake in prepelje do naročnika.

V pokrajinah, ki jih pretežno sestavlja apnenec, nastajajo kraški pojavi: vrtače, uvale, presihajoča jezera, požiralniki, kraške jame in drugi. Poimenovani so po slovenski pokrajini Kras. Kamnoseštvo apnenca, obdelava in distribucija se dandanes odvija v mnogih kamnolomih širom sveta.