Detektivska agencija

Smo prva ženska detektivska agencija v RS, tudi v svetovnem merilu smo ena izmed redkih detektivskih agencij, v kateri so zaposlene samo ženske. Aktivno sodelujemo z moškimi kolegi detektivi in drugimi strokovnjaki v Sloveniji ter v tujini. Po detektivskih vodah plujemo uspešno že pet let, v letu 2010 pa smo se odločile ustanoviti prvo žensko detektivsko agencijo.

detektivska agencijaV detektivski agenciji smo zaposlene strokovnjakinje s področja varstvoslovja, saj smo diplomirale na Fakulteti za varnostne vede, v smeri kriminalistika in v smeri zasebno varstvo . Po opravljeni diplomi nadaljujemo študij na Fakulteti za varnostne vede. V naših vrstah imamo specialistko kriminalističnega preiskovanja, ter bodočo magistro varstvoslovja.

 

Detektivski izpit, ki sodi med zelo zahtevne in obsežne, smo uspešno opravile v prvem roku in si nato pridobile licenco za opravljanje detektivskega dela, ki ga sedaj z velikim veseljem opravljamo strokovno, vestno, predano in z najvišjo stopnjo etične odgovornosti.

 

Imamo uspešno opravljen tečaj za uporabo alkotesterja.

 

Detektivka v naši detektivski agenciji je od leta 2007 članica upravnega odbora Detektivske zbornice Republike Slovenije. Prav tako pa opravlja tudi funkcijo sekretarke Društva za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje, ki je znano po svoji dolgoletni tradiciji.

 

Aktivno se udeležujemo posvetov s področja varnosti v Sloveniji in v tujini in smo avtorice več strokovnih prispevkov in nalog. Sodelujemo z različnimi strokovnjaki na področju varnosti v Sloveniji in v tujini. Sodelujemo tudi s Fakulteto za varnostne vede, Univerza v Mariboru v projektu vseživljenjskega učenja.

 

Imamo pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni manager. Opravljen imamo strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP). Opravili smo tudi izpit o varnem rokovanju z orožjem in nosimo orožje v skladu z Zakonom o orožju. Obvladamo slepo desetprstno tipkanje. Usposabljale smo se tudi na področju retorike in psihoretorike ter si tako nadgradile znanje na področju komunikacije.

 

Želja po znanju nam sega tudi daleč izven področja detektivske dejavnosti in obzorje smo si širile tudi tako, da smo dokončale triletno šolo za bioterapevte po metodi integralne biorgonomije pod mentorstvom Marjana Ogorevca, kjer smo pridobili raznotera znanja s področja tradicionalne kitajske in indijske medicine, biorgonomije, radiestezije, dela z energijami, reikija etc., kar nam vsekakor koristi pri opravljanju našega dela. V naši detektivski agenciji imamo predznanja s področja ekonomije in zdravstva.

 

Delo v detektivski dejavnosti zahteva širok spekter znanj, zato se v naši detektivski agenciji permanentno izobražujemo in usposabljamo.

 

Opravljeno imamo usposabljanje za varovanje oseb – telesni stražar, v preteklosti smo varovali nekaj svetovno znanih osebnosti: The Hives, PINK, BRYAN ADAMS. Usposabljale smo se na področju paramedicine v okviru The Security Training Academy England, bile smo tudi na več različnih seminarjev borilnih veščin (International KRAV – MAGA Federation, Roy Shinto).

Smo komunikativen kader z željo po napredku v naši dejavnosti in tudi širše, kar dokazuje tudi dejstvo, da smo predavale na Fakulteti za varnostne  vede v okviru ur dr. Tomaža Časa in dr. Andreja Sotlarja za študente 1., 3., in 4. letnikov.  Veseli nas delo z ljudmi in svetovanje ter smo dobre organizatorke, povezovalke in usmerjevalke timskega dela in tudi svojega poslovnega ter zasebnega življenja. Imamo dobra organizacijska znanja in smo kompetentne za načrtovanje in vodenje (natančnost, analitičnost, itd.). Svoje znanje permanentno nadgrajujemo na različnih delavnicah, seminarjih in usposabljanjih. Opravile smo trening Učinkovitejšega komuniciranja po principih transakcijske analize in opravili izpit TA 101 – EATA – Evropsko združenje za transakcijsko analizo. Prav tako imamo končan prvi letnik študija transakcijske analize.

 

Dobro obvladamo delo z  računalniškimi programi: Word, MS Office, Power Point, Excel, Internet. Govorimo hrvaško, nemško in angleško.

 

Detektivska agencija Satja > Profil podjetja