Poklici prihodnosti

Spletni portal MSNBC je izbral 10 poklicev prihodnosti, ki bodo aktualni predvsem na področju ZDA. Trendi so zanimivi tudi za nas, saj njihovi trendi, z manjšim zamikom, pridejo tudi k nam. Najbolj zaželjeni poklici prihodnosti bodo izhajali iz skrbi za zdravje, znanosti in iz high-tech, skratka, zaželjeni bodo kvalificirani in izobraženi strokovnjaki s področja zdravstvene nege, znanosti in tehnologije, ter s področja računalništva.

Skrb za zdravje bo zavzemalo področje organsko pridelane prehrane, saj naj bi tovrstna oblika hrane in pijače dosegla do leta 2012 že 10 odstotkov celotne svetovne populacije. Zaradi upokojevanja baby boom generacije bo veliko priložnosti za delo diplomantov zdravstvene nege (skrbniki in spremljevalci upokojencev). Posledično bodo imeli veliko dela tudi zdravniki, zobozdravniki, še posebaj, če bo prišlo do razširjenega razvoja zasebnih ambulant.

poklici-prihodnosti

Zaradi vse večjega pomena matematike in računalništva v sferi biologije bo postal zelo iskan poklic bioinformatik, katerega plača naj bi dosegla 152.640 – 169.920 evrov. Druga plat zgodbe pa so biologi, katerim poznavalci napovedujejo najslabše zaposlitvene možnosti v naboru vseh visoko kvalificiranih kadrov, saj se bodo zadeve na podorčju biologije začele usmerjati v računalniško in robotsko tehniko.

Vir slike: www.lutke-zajec.si