Računovodstvo in elektronsko računovodstvo

Elektronsko računovodstvo je najbolj moderni način vodenja računovodstva za podjetja. Je tudi sredstvo komunikacije med računovodjo in podjetnikom, ki potrebuje računovodja. Programi, ustvarjeni za elektronsko računovodstvo nudijo predvsem preglednost in optimizacijo poslovanja, poleg tega pa tudi ažurnost informacij.

Pomembno je, da računovodski servis spremlja in uvaja novosti ob nenehnem pregledu nad dogajanjem na svetovnem trgu. Tako je računovodstvo nato še bolj kompetentno. Kakšne pa so prednosti elektronskega računovodstva? Elektronsko računovodstvo nudi stranki sproten vpogled v delo računovodstva in pa s tem tudi v samo poslovanje. Stranka tako sproti dobiva informacije o tem kako posluje, kar je velika prednost. Tega si želi veliko ali pa tudi manjše podjetje, saj prilagajanje trgu mora biti kar čim hitrejše.

racunovodstvo

Z elektronskim računovodstvom sta podjetnik in računovodja popolnoma usklajena, saj imata enotno bazo podatkov. Podatki so ažurni in se nanašajo na vse aktualne spremembe računovodskih standardov ter zakonov. Varnost podatkov je prav tako zelo pomembna. Pri elektronskem računovodstvu je za varnost poskrbljeno s šiframi, gesli in pa požarnimi zidovi. Zavarovano je tudi pred naravnimi nesrečami, saj so strežniki, ki hranijo podatke zavarovani celo pred fizično škodo. Pri osebnih ali prenosnih računalnikih namreč hitreje pride do mehanskih poškodb ali pa celo kraje.

Prednost je tudi dostopnost podatkov, saj lahko pri elektronskem računovodstvu do baze dostopate kjerkoli in pa ob kateremkoli času in sicer s svojim elektronskim certifikatom. Elektronsko računovodstvo je usklajeno tudi z zakonodajo in tako pravočasno ter samodejno uveljavlja nove zakonske spremembe. Poleg tega pa vam elektronsko računovodstvo nudi tudi znižanje stroškov računovodstva.